Coś się kończy, a coś zaczyna...

Dotrwaliśmy do końca ! Udało się ! Rok szkolny 2019/2020 został zakończony. Był to rok nietypowy, pełen zmian, wyzwań, trudności. Od marca edukacja wkroczyła w zupełnie inny wymiar. Musieliście pozostać w domach i uczyć się zdalnie - za pośrednictwem różnych narzędzi nowoczesnych technologii. Stanęliście na wysokości zadania - Wasze wyniki i sukcesy przerosły oczekiwania. Poza naprawdę małymi wyjątkami niemal wszyscy ukończyli szkołę lub otrzymali promocję do klasy wyższej. To nasz wspólny sukces ! Bez Waszego zaangażowania i kreatywności nie byłoby to możliwe. Cieszymy się również z tego, że tak aktywnie uczestniczyliście w naszych konkursach, że, pomimo ograniczeń, potrafiliście wykorzystać swój czas pomysłowo i aktywnie, że pokazaliście swoje pasje i zdolności.

 

Wszystkim uczestnikom Hufca Pracy w Rybniku serdecznie gratulujemy! Absolwentom życzymy dalszych sukcesów w karierze i przede wszystkim zdrowia. Prosimy abyście w wakacje zachowywali się bezpiecznie i pamiętali o zagrożeniach - nie tylko tych związanych z epidemią COVID-19. Zachowujcie szczególną ostrożność przy zbiornikach wodnych, unikajcie niestrzeżonych kąpielisk i nieznanych akwenów.

Mamy nadzieję, że będziecie o nas pamiętali! Do zobaczenia we wrześniu !

Komunikat w sprawie przywrócenia zajęć praktycznych

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku ze stanem epidemii.

Uwaga ! Nowe wytyczne dotyczące praktyk zawodowych.

 

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej OHP odnośnie realizacji zajęć praktycznych w czasie pandemii koronawirusa. Z komunikatów wynika, że uczniowie kształcący się w trzecich klasach szkół branżowych oraz  uczestnicy kształcący się w ostatnim roczniku tzw. systemu kursowego mogą wrócić na zajęcia praktyczne do pracodawców.

Komunikat 1

Komunikat 2

Próbne egzaminy zawodowe - testy

Serdecznie zachęcamy do skorzystania specjalnie dla Was przygotowanych testów próbnych, które pomogą Wam w zdaniu egzaminów zawodowych. Kliknij czytaj więcej, tam znajdują się linki do zawodów, w których będziecie zdawać egzamin. Po wypełnieniu testu kliknijcie prześlij, pod koniec tygodnia każdy otrzyma wynik ze swojego egzaminu. Do dzieła !

Więcej…

Rekrutacja - zapraszamy !!!

Rozpoczynamy rekrutację  do naszego hufca na nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w wieku od 15 do 18 lat  do naszej siedziby w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 bud A. (Kampus)

II. piętro - pokoje nr 301, 303 oraz 304.

Przy zapisie konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego. Prowadzimy nabór do szkół na poziomie podstawowym (przyuczenie do zawodu z możliwością kontynuacji nauki i zdobycia czeladnika), branżowym  (tytuł czeladnika) oraz kursowym (nauka zawodu u pracodawcy, tytuł czeladnika - warunkiem jest ukończone gimnazjum lub 8-klasowa szkoła podstawowa).

ZAPEWNIAMY PRAKTYKI W WIELU ZAWODACH !!!

Szczegóły oferty można znaleźć w naszym informatorze(kliknij) oraz zakładce rekrutacja(kliknij). Dokumenty rekrutacyjne do pobrania i wypełnienia: druki(kliknij)

https://dokariery.pl/rekrutacja

https://ohp.pl/rekrutacja-2020/

ZAPRASZAMY !!! Z NAMI WARTO SIĘ KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ PASJE

Strona 1 z 36