Dni Otwarte Funduszy Europejskich

10 maja w Rybniku, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, przeprowadzono działania skierowane do uczestników rybnickiego Hufca Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia były Punkty Pośrednictwa Pracy z Rybnika, Czerwionki-Leszczyn oraz Radlina.

 

W siedzibie Hufca przeprowadzono spotkanie informacyjne w celu przybliżenie wiedzy na temat działań jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, Unii Europejskiej oraz pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Młodzież wzięła również udział w III edycji konkursu wiedzy o Unii Europejskiej pn. „W podróż po Europie” przygotowanego przez wymienione wyżej Punkty Pośrednictwa Pracy. Uczestnicy konkursu rywalizowali indywidualnie odpowiadając na 30 pytań testowych sprawdzających wiedzę o Unii Europejskiej. Dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach otrzymali uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą. Następnie młodzież wzięła udział w prelekcji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej przygotowanej przez Pana Ireneusza Tomeczka przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich z Rybnika.

Powyższe przedsięwzięcie było również doskonałą okazją do zaprezentowania projektów realizowanych przez OHP ze środków Unii Europejskiej, które dają młodzieży szansę na rozwój i zatrudnienie.