Rybnik z lotu ptaka i wiele pozytywnych treści

30 września ośmioosobowa grupa uczestników, kształcąca się na co dzień w VII klasie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych udała się w interesującą podróż do centrum miasta. Przedsięwzięcia miało przede wszystkim wymiar edukacyjny, ale też integracyjny, wychowawczy oraz duchowy.

Więcej…

Zajęcia ze Służbą Więzienną

26 września na zaproszenie kadry Hufca Pracy w Rybniku naszą placówkę odwiedzili funkcjonariusze Służby Więziennej  Aresztu Śledczego w Gliwicach – psycholog Natalia Szarapow oraz wychowawca Jarosław Jagodziński. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla młodzieży OHP, odbywającej przygotowanie zawodowe w rybnickim hufcu od września 2019 r. Na auli Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej CKUiP zgromadziło się blisko 100 uczestników OHP, którzy poza udziałem w zajęciach mieli też okazję poznać koleżanki i kolegów z innych szkół.

Więcej…

Szkolenie z nowoczesnych technologii

„Dni uczenia się dorosłych to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach osiemdziesiątych i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO”. Tegoroczna kampania prowadzona jest od 15 września do 15 października na terenie całej Polski. Dzięki współpracy z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 7 osób z kadry kierowniczej i wychowawczej rybnickiego Hufca Pracy wzięło udział w warsztatach pn. „Świat ucieka a Ty? Warsztaty z użytkowania drukarki 3D”. Warsztaty poprowadził mgr inż. Michał Weczerek.

Więcej…

Książka to wielka przygoda

13 września kilkunastoosobowa grupa uczestników rybnickiego Hufca Pracy, kształcących się w 8 klasie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej wyruszyła do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, aby - w miejscu wyjątkowym - zasmakować przygody z książką. Opiekunami grupy byli wychowawcy: Justyna Langer oraz Radosław Bała.

Więcej…

Zakończenie innowacji 100/100

Hufiec Pracy w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019 zrealizował innowację pedagogiczną  pn. „100/100 – 100 dobrych informacji o uczestnikach na 100 – lecie niepodległości”. Pomysł kadry rybnickiego hufca zrodził się z potrzeby zauważania pozytywnych aktywności naszych uczestników i promowania ich w społeczności.

Więcej…

Strona 5 z 30