Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Od maja 2019 r. prowadzimy rekrutację kandydatów na rok szkolny 2019/2020. Podstawowymi warunkami przyjęcia do hufca są:

- ukończony 15 rok życia  oraz nie ukończony 18 rok życia na dzień 1 września 2019 r.                                     (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie osoby, która ukończyła 14 oraz 18 rok życia - po indywidualnej konsultacji z kierownikiem jednostki)

- ukończenia  minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu, świadectwem ukończenia II klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VIII) lub I klasy gimnazjum            (w przypadku przyjęcia do klasy VII)

- stan zdrowia pozwalający podjąć praktykę zawodową (zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

ZAPRASZAMY !

Informator hufca - kliknij

UWAGA

Druki rekrutacyjne w formacie dokumentu można pobrać pod linkiem:

Druki

Relacja z projektu Od szkolenia do zatrudnienia

W rybnickim Hufcu Pracy dziesięć kobiet w wieku 18 – 24 lat kontynuuje udział w zajęciach szkoleniowych w ramach realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Link do spotu promocyjnego (klik)

Do tej pory wszystkie uczestniczki projektu ukończyły grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, skorzystały również z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Rybniku, który kieruje na pierwsze rozmowy do pracodawców gotowych przyjąć beneficjentki na trzymiesięczny staż zawodowy. Wszystkie Panie wzięły również udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku oraz metamorfozach, co z pewnością pozytywnie wpłynie na pewność siebie i poczucie wartości. Beneficjentki skorzystały z profesjonalnych usług fryzjera, kosmetyczki oraz stylistki, mogły także zakupić stylowe ubrania i obuwie.

8 lipca rozpoczęła się natomiast jedne z najważniejszych części zajęć, czyli kursy zawodowe. Dwie osoby rozpoczęły kurs pracownika biurowego o specjalności kadry i płace, kolejna grupa już w następnym tygodniu przystąpi do intensywnych zajęć w ramach kursu kosmetyczki-wizażystki z modułem stylizacji paznokci. Warto dodać, że w obydwu profesjach lokalni pracodawcy poszukują obecnie pracowników.

Uczestniczki projektu otrzymują także dodatkowe formy wsparcia w postaci wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdów na zajęciach oraz kosztów opieki nad osobą zależną. Dodatkowo osoba z orzeczoną niepełnosprawnością jest objęta dodatkową pomocą tutora.

Aktywnie rozpoczęliśmy wakacje

Kiedy zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2018/2019 większość uczestników i absolwentów Hufca Pracy w Rybniku postanowiła udać się na zasłużony wypoczynek. Jest jednak grupa, która część wakacji letnich spędza bardziej aktywnie. Są to z pewnością osoby, które realizują obowiązki pracownika młodocianego na praktykach zawodowych oraz angażują się w inicjatywy społeczne.

Więcej…

Debata młodzi na rynku pracy

4 czerwca dwie grupy wychowawcze składające się z uczestników kształcących się w trzecich klasach gimnazjum młodzieżowym wzięło udział w debacie  „Młodzi na rynku pracy”. Przedsięwzięcie swoim patronatem objął prezydent Miasta Rybnika Pan Piotr Kuczera, a obecnością zaszczycił zastępca prezydenta Pan Piotr Masłowski. Nasi uczestnicy mogli zadawać wiele pytań pracodawcom, wśród których znaleźli się przedstawiciele kilku dużych firm prężnie działających na terenie Rybnika i okolic. Miejmy nadzieję, że udział w debacie przyczyni się do lepszego zaplanowania własnej kariery i zdobycia wymarzonej pracy. Debata zorganizowana została przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego, w której od lat prężnie działają Punkty Pośrednictwa Pracy OHP z Rybnika i Czerwionki-Leszczyn.

 

Działamy na stadionie MOSiR Rybnik

Czerwiec to miesiąc organizacji wielu przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych na przez jednostki samorządu terytorialnego. Co roku, w połowie czerwca Miasto Rybnik organizuje szereg atrakcji dla swoich mieszkańców w ramach obchodzonych Dni Rybnika. Inaczej nie mogło być w roku 2019 r. Kadra i uczestnicy rybnickiego Hufca Pracy na mocy podpisanych porozumień, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rybniku, aktywnie włącza się w pomoc przy organizacji imprez miejskich.

Więcej…

Strona 6 z 30